RENE SMULDERS    HOME
TEKST
SCHILDERIJEN
OBJECTEN
ONTWERP
BIO
NIEUWS
CONTACT
De werken van René Smulders bestaan uit eenvoudige composities. Vrijwel alle elementen waaruit de composities zijn opgebouwd zijn duidelijk één voor één te benoemen.
Op houten panelen, bakjes met een dikke opstaande rand, giet René Smulders lak over het houten oppervlak en experimenteert hij met pigmenten. Zo ontstaan soms zachte, vloeiende vormen, vlekkerig als bij het toeval, terwijl hij op een ander moment het procédé in de hand wil houden.
Zoals hij de vormen kiest en een plaats toekent in de compositie, benut hij zijn materialen, lak, pigment, ijzer, bladgoud; pure materialen die eenduidig te benoemen zijn. Heel bewust hanteert hij diverse technieken, vol aandacht voor het ambacht.
René Smulders maakt veel trekkings en deze ervaringen zijn terug te vinden in zijn werk. Hij kiest fragmenten die de ervaring van de eenling suggereren; herinnering aan het rustige tempo van wandelpassen, het stilstaan wanneer op de kaart naar de juiste route wordt gezocht. Je ervaart altijd een moment van stilte.
Toch speelt ook, wanneer je nadenkt over het werk van Smulders, afstand steeds een rol; de horizon, de verte en vervreemding in combinatie met herkenbare beelden